KRONIKA TWK Słubice  2018    

MIESIĄC ZA MIESIĄCEM STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC  SIERPIEŃ WRZESIEŃ   PAŹDZIERNIK  LISTOPAD GRUDZIEŃ        _______________ GRUDZIEŃ _________________ ________________  LISTOPAD _________________ ______________ PAŹDZIERNIK ________________ _______________ WRZESIEŃ __________________ _________________ SIERPIEŃ __________________ _________________ LIPIEC ____________________ ________________ CZERWIEC ________________ ____________________ MAJ ____________________ ________________ KWIECIEŃ _______________ ______________ MARZEC ___________________ ________________ LUTY _____________________ ______________ STYCZEŃ _________________ 11 stycznia - Udzia ł w Spotkaniu Noworocznym Powiatu Słubickiego 10-14 stycznia - Udzia ł w weekendzie narciarskim EuroJumelages 15 stycznia - Udzia ł w pormocji książki kucharskiej VHS we Frankfurcie 16 stycznia - Zebranie Zarządu Ko ła Słubice 18 stycznia - Walne zebranie czł onków Koła Słubice 20 stycznia - Wizyta w Berlinie - targi Gruene Woche 21 stycznia - Pierwsza wizyta w Bad Saarow w projekcie “Zdrojowa woda zdrowia doda” 21 stycznia - Wyjazd do Bad Saarow
W najbliższym czasie: 26 stycznia - Wyjazd do Bad Saarow 11 lutego - Wyjazd do Bad Saarow 12 lutego - Zabawa karnawalowa 16 lutego - Wyjazd do Bad Saarow
TWK Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

  2017