O GRUPIE
SPOTKANIA
SKŁAD

WYSTĘPY

2017 25 marca Piknik TWK - Powitanie wiosny w Sułówku 08 kwietnia Frühlingskonzert Lebenshilfe e.V. we Frankfurcie /O 09 maja Otwarcie Dnia Europy - Most Słubfurcki 09 maja Piknik z okazji Dnia Europy na Placu Mostowym 27 września Interkulturelle Woche - Plac Mostowy 08 października Wspólne    wykonanie    Pieśni    Chórów    Obywatelskich    =    Plac    Bohaterów    i    Plac Teatralny we Frankfurcie /O Wzmianka w dzienniku MOZ 01 grudnia Jarmark Świąteczny Lebenshilfe e.V. - Frankfurt nad Odrą 16 grudnia Podsumowanie inicjatywy lokalnej “Roztańczmy się i rozśpiewajmy” 2016 10 stycznia Kościoł św Ducha  w Słubic ach 24 stycznia   Kościół Parafialny NMP Królowej Polski w Słubicach Rodzinne kolędowanie 03 maja XVII Festyn Wincentyński 03 września Festyn - 50 lat POD Jutrzenka w Słubicach 28 września Święto różnorodności kulturalnej we Frankfurcie nad Odrą 06 listopada Koncert wspomnieniowy z okazji Święta Niepodległości w                               POD Jutrzenka w Słubicach a a a

TWK SŁUBICE

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice KRS:   0000311988 NIP: 599-11-13-787